Op 1februari 2019 wordt de huisartspraktijk van

dhr. A.M.Zwaard te Druten

overgenomen en voortgezet door de huisartsen

mw. J.D. van Baar en mw. N.C. Lameijn

Broek 2a, 6652 EJ Druten

tel. 0487-518001, spreekuur volgens afspraak