Praktijkfolder

Openingstijden praktijk
Onze praktijk is op werkdagen geopend van 08.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 17.00 uur. 
Op woensdagmiddag is de praktijk vanaf 12.00 uur gesloten, er wordt dan waargenomen door de huisartsen van praktijk Centrum (Heuvel 3a, Druten, 0487-512423)

Spreekuur

Er is spreekuur op afspraak. U kunt bellen voor het maken van afspraken tussen 8.00 uur en 10.00 uur. Voor een afspraak wordt 10 minuten gereserveerd. Denkt u meer tijd nodig te hebben, dan kunt u dit aangeven. Er is geen telefonisch spreekuur. Wel kunt u vragen om teruggebeld te worden.

Huisbezoeken
Huisbezoeken kunt u aanvragen voor 10.00 uur. Huisbezoeken zijn bedoeld voor pati├źnten die om medische redenen niet naar de praktijk kunnen komen.

Herhaalrecepten
Herhaalrecepten kunnen via de praktijklijn (optie 2 ) worden aangevraagd.
Houdt er rekening mee dat de apotheek twee dagen nodig heeft voor bestelling en klaarmaken van uw medicatie.
Webpagina van de apotheek: www.apotheekdruten.nl

Praktijkassistente

U krijgt altijd eerst te maken met de praktijkassistente. Zij maakt de afspraken of geeft telefonische adviezen. Zij vraagt u bijvoorbeeld waarom u het spreekuur wilt bezoeken. Zo kan zij het spreekuur beter plannen of volstaan met een telefonisch advies.U kunt met veel praktische en medische vragen bij de assistente terecht. Ook zij heeft haar beroepsgeheim.

EHBO
Voor eerste hulp (verwondingen, kneuzingen, verbrandingen etc.) kunt u gedurende de openingstijden altijd direct terecht op de praktijk. Wanneer u vantevoren even belt, houden wij rekening met uw komst.

Verklaringen
Het is uw huisarts niet toegestaan schriftelijke of mondelinge geneeskundige verklaringen af te geven omtrent uw gezondheidstoestand. Ook niet t.b.v. schoolverzuim, annuleringsverzekeringen, voorzieningen, en dergelijke.

Wrattenspreekuur
Voor het laten verwijderen van wratten met stikstof kunt u op onze praktijk terecht. Wilt u even contact opnemen met de assistente om een afspraak te maken?

Klachten en/of goede raad
Wij staan open voor alle welgemeende klachten of ideeen ter verbetering van de gang van zaken in onze praktijk en stellen het zeer op prijs als u deze met ons wilt bespreken. Indien u dit moeilijk vindt kunt u ook schriftelijk reageren.

Avond- en weekenddiensten zie CIHN.nl
Tijdens avond- en weekenddienst belt u het dienstnummer 0900-8880. U krijgt de doktersassistente van de doktersdienst in Nijmegen aan de lijn, waarbij wij zijn aangesloten. Zij staat u te woord en beoordeelt of het om een dringend medisch probleem gaat. Ze geeft zo mogelijk een advies. Zij maakt ook de afspraken voor de dienstdoende huisarts.

POH GGZ
In onze praktijk is Theo Koster als praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg werkzaam (POH-GGZ). 
Steeds meer huisartsenpraktijken hebben een POH GGZ in de praktijk. POH GGZ staat voor praktijkondersteuner huisartsenpraktijk voor geestelijke gezondheidszorg. De POH GGZ en de huisarts werken samen bij het behandelen en begeleiden van mensen met psychische en (psycho)sociale klachten. De POH GGZ is iemand met kennis van en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg.
In een gesprek brengt de POH GGZ met u uw klachten en vragen in kaart. Ook is het mogelijk dat met u gesproken wordt over de geschiedenis van uw klachten en wat u reeds geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen.
Vervolgens adviseert de POH GGZ u en uw huisarts over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een vervolgtraject zijn bij de huisarts zelf, verwijzing naar een andere hulpverlener of instelling (zoals maatschappelijk werk, een psychologenpraktijk of een GGZ-instelling) of vervolggesprekken bij de POH GGZ.
Aan de gesprekken met de POH GGZ zijn voor u geen kosten verbonden