Vaccinaties op eigen verzoek

Voor vaccinaties voor vakanties en/of andere reizen verwijzen wij u naar de GGD:  klik hier

Patiënten die op eigen verzoek bij ons een vaccinatie wensen moeten dit zelf betalen.
Het kan gaan om een vaccinatie omdat u een buitenlandse reis gaat maken ofwel omdat uw werkgever heeft aangegeven dat het in het kader van uw werk wordt aanbevolen u te laten vaccineren. Voor ons zijn dit allemaal vaccinaties op uw eigen verzoek en niet omdat u een bepaalde ziekte heeft en hiervoor door uw huisarts moet worden behandeld.
Omdat de prestatie niet valt onder de reikwijdte van de wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) en dus niet valt onder de basiszorg huisartsgeneeskunde stelt de NZA hiervoor geen tarief vast. Zo vallen bijvoorbeeld reizigersvaccinaties dus niet onder de basisverzekering huisartsgeneeskunde.
De patiënt betaalt aan de huisarts het tarief voor een recept en aan de apotheek de prijs van het vaccin. De huisarts dient vervolgens het vaccin toe. Het kan om meerdere consulten gaan wanneer iemand meerdere vaccinaties nodig heeft (zoals hepatitis A of B).

Vaccinaties op uw eigen verzoek kunnen bij ons worden gegeven wanneer bekend is wat er moet worden gespoten en de berekening is per patient:
- u moet ons schriftelijk laten weten welke vaccinaties u nodig heeft
- voor het maken van het recept en de bijbehorende medicatiecontrôle: 10,- euro
- voor een of meerdere vaccinaties: eenmalig 30,- euro
- contant afrekenen bij de eerste vaccinatie, u ontvangt een factuur
- vervolgvaccinaties zijn bij de prijs inbegrepen

(eventuele kosten die zijn verbonden aan het bepalen van de hoogte van de antistoffen na afloop van een vaccinatie, zoals na een hepatitis B vaccinatie, zijn ook voor uw eigen rekening, dit in overleg met het laboratorium)