Aanbod huisartsenzorg

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Naast de gebruikelijke  huisartsgeneeskundige zorg kunt u bij ons ook terecht voor:

- kleine chirurgische ingrepen
- begeleiding bij diabetes type-2 
- begeleiding COPD
- begeleiding wanneer u een hart/vaatziekte heeft doorgemaakt
- nazorg na een hartinfarct wanneer u niet meer bij een cardioloog op controle hoeft te komen
- plaatsen van een spiraaltje
- gehoorsonderzoek (audiometrie)
- bevolkingsonderzoek uitstrijkjes baarmoedermond
- jaarlijkse griepvaccinatie wanneer u daar een indicatie voor heeft
- EHBO 
- tapen van de enkel na een verzwikking
- preventieconsult en -advies in het kader van hart- en vaatziekten
- problemen van psychische aard in de persoonlijke sfeer of arbeidsgerelateerd waarvoor begeleiding middels een aantal gesprekken nodig is